SS Ausweis (Identity card) for SS-Mann Walter Schmidt 9/9 SS-Standarte

Signed by H. Himmler
SOLD!

SS-Ausweis (Identity card) for SS-Dieter Möller in "Konzentrationslager Dachau"

SOLD!

Ausweis (Identity card) for SS-Oberschütze Willi Kappe in "Konzentrationslager Wachkompanie Bergen-Belsen"

Wachkompanie z.b.v. Bergen-Belsen.
SOLD!

SS-Ausweis (Identity card) for SS-Unterscharführer Joachim Krenz in "Konzentrationslager Sachenhausen"

SOLD!